Datenschutzerklärung

Animas Corporation houdt rekening met privacykwesties en wil dat u bekend bent met hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Dit privacybeleid omschrijft onze praktijken in verband met informatie die wij of onze serviceproviders verzamelen via de Website of webproperty (inclusief bijvoorbeeld een mobiele Website of app) die door ons worden beheerd en onder onze controle staat en vanwaar u dit privacybeleid hebt bereikt (hierna ‘Site’ genoemd). Door persoonlijke informatie aan ons te verstrekken of door de Site te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid.

INFORMATIEVERZAMELING

Informatie die u verstrekt

Op sommige pagina’s van de Site kunt u gevraagd worden om persoonlijke informatie in te dienen zodat u kunt profiteren van specifieke onderdelen (zoals de nieuwsbrief, tips/suggesties, orderverwerking) of om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals sweepstakes of andere promotieactiviteiten). U wordt verteld welke informatie vereist is en welke informatie optioneel is.

We kunnen de informatie die u indient combineren met andere informatie die wij over u hebben verzameld, zowel online als offline, inclusief bijvoorbeeld uw aankoopgeschiedenis. Ook kunnen we deze combineren met informatie die wij over u hebben ontvangen via andere bronnen, zoals andere Johnson & Johnson Operating Companies, openbare informatiebronnen (inclusief informatie van uw openbare profielen op sociale media) en andere derden.

Passief verzamelen en gebruiken van informatie

Terwijl u door de Site navigeert, kan er met behulp van verschillende technologieën passief informatie worden verzameld (dat wil zeggen, verzameld zonder dat u de informatie actief verstrekt). Wij en onze externe serviceproviders verzamelen en gebruiken passief informatie op verschillende manieren, waaronder:

Via uw browser: De meeste browsers verzamelen bepaalde informatie, zoals uw Media Access Control (MAC)-adres, computertype (Windows of Macintosh), schermresolutie, versie van het besturingssysteem en type en versie van uw internetbrowser. We kunnen soortgelijke informatie verzamelen, zoals uw apparaattype en apparaat-id, als u de Site bezoekt via een mobiel apparaat.

Door middel van cookies: Cookies zijn stukjes informatie die direct worden opgeslagen op de computer die u gebruikt. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen, zoals browsertype, tijd besteed op de Site, bezochte pagina's en taalvoorkeuren. Wij en onze serviceproviders gebruiken de informatie voor veiligheidsdoeleinden, om navigatie te vergemakkelijken, informatie effectiever weer te geven en uw ervaring tijdens het gebruik van de Site te personaliseren.

We gebruiken cookies ook om uw computer of apparaat te herkennen, waardoor u de Site gemakkelijker kunt gebruiken, bijvoorbeeld door te onthouden wat er in uw winkelwagen staat. Daarnaast gebruiken we cookies om statistische informatie te verzamelen over het gebruik van de Site om het ontwerp en de functionaliteit ervan voortdurend te verbeteren, om te begrijpen hoe personen de Site gebruiken en om ons te helpen bij het oplossen van vragen hierover. Cookies stellen ons verder in staat om te selecteren welke van onze advertenties of aanbiedingen u het meest waarschijnlijk zullen aanspreken en om deze weer te geven wanneer u op de Site bent. We kunnen ook cookies in onlineadvertenties gebruiken om reacties van consumenten op onze advertenties bij te houden.

U kunt deze cookies weigeren door de instructies van uw browser te volgen; als u ze echter niet accepteert, kunt u enige hinder ondervinden tijdens uw gebruik van de Site. Ook kunt u geen advertenties of andere aanbiedingen van ons ontvangen die relevant zijn voor uw interesses en behoeften. Ga voor meer informatie over cookies naar http://www.allaboutcookies.org.

Door middel van Flash-cookies: Ons gebruik van Adobe Flash-technologie (inclusief Flash Local Stored Objects of ‘Flash LSO's’) stelt ons in staat om u onder andere van meer persoonlijke informatie te voorzien, uw permanente toegang tot en gebruik van de Site mogelijk te maken en informatie te verzamelen en op te slaan over uw gebruik van de Site. Als u geen Flash LSO's op uw computer wilt opslaan, kunt u de instellingen van uw Flash-speler aanpassen om Flash LSO-opslag te blokkeren met behulp van de tools in het paneel Opslaginstellingen websites. U kunt Flash LSO's ook regelen door naar het paneel Algemene opslaginstellingen te gaan en de instructies te volgen (die aanwijzingen kunnen bevatten over hoe u bestaande Flash LSO's (ook wel ‘informatie’ genoemd op de Macromedia-site) kunt verwijderen, hoe u kunt voorkomen dat Flash LSO's op uw computer worden geplaatst zonder dat u dit wordt gevraagd en (voor Flash Player 8 en hoger) hoe u Flash LSO’s blokkeert die niet worden geleverd door de operator van de pagina waar u zich op dat moment bevindt). Houd er rekening mee dat het instellen van de Flash Player om de acceptatie van Flash LSO's te beperken de functionaliteit van sommige Flash-applicaties kan verminderen of belemmeren, waaronder mogelijkerwijs Flash-toepassingen die worden gebruikt in verband met de Site of onze online content.

Door middel van pixeltags, webbakens, clear GIF’s of andere vergelijkbare technologieën: Deze kunnen worden gebruikt in combinatie met sommige Site-pagina's en HTML-geformatteerde e-mailberichten om onder andere de acties van Site-gebruikers en e-mailontvangers bij te houden, het succes van onze marketingcampagnes te meten en statistieken over het gebruik van de Site en responspercentages samen te stellen.

Online gedragsadvertenties: Het gebruik van cookies, pixeltags, webbakens, clear GIF’s of andere vergelijkbare technologieën stelt onze externe leveranciers in staat advertenties over onze producten en services weer te geven wanneer u de Site of andere websites of webproperty’s op internet bezoekt. Deze leveranciers kunnen pixeltags, webbakens, clear GIF's of vergelijkbare technologieën op de Site en andere websites of webproperty’s plaatsen en tevens cookies van derden plaatsen of herkennen wanneer u de Site of andere websites of webproperty’s bezoekt. Zij kunnen informatie over uw bezoeken aan de Site en andere websites of webproperty's gebruiken om advertenties over goederen en services te verstrekken die voor u van belang kunnen zijn.

IP-adres: Uw IP-adres is een nummer dat automatisch door uw internetserviceprovider wordt toegewezen aan de computer die u gebruikt. Een IP-adres wordt geïdentificeerd en automatisch vastgelegd in onze serverlogbestanden wanneer een gebruiker de Site bezoekt, samen met het tijdstip van het bezoek en de bezochte pagina('s). Het verzamelen van IP-adressen is standaardpraktijk op internet en gebeurt automatisch op veel websites. We gebruiken IP-adressen voor doeleinden zoals het berekenen van het gebruiksniveau van de Site, het helpen diagnosticeren van serverproblemen en het beheren van de Site.

Apparaatgegevens: We kunnen informatie over uw mobiele apparaat verzamelen, zoals een uniek apparaat-ID.

Hoe we informatie gebruiken en openbaar maken

We gebruiken de informatie die u aan ons hebt verstrekt en maken deze openbaar zoals aan u wordt uitgelegd op het moment van verzamelen.

We gebruiken ook informatie van en over u:

om op uw vragen te reageren en aan uw verzoeken te voldoen, zoals het versturen van door u gevraagde documenten of e-mailwaarschuwingen;

om u belangrijke informatie te sturen met betrekking tot onze relatie met u of betreffende de Site, gewijzigde bepalingen, voorwaarden en beleidslijnen en/of andere administratieve informatie; en

voor onze zakelijke doeleinden, zoals gegevensanalyse, audits, het ontwikkelen van nieuwe producten, verbeteren van onze website, verbeteren van onze producten en diensten, identificeren van gebruikstrends van de Site, personaliseren van uw ervaring op de Site door producten en aanbiedingen die bij u passen te presenteren en het bepalen van de effectiviteit van onze promotionele campagnes.

Wij maken ook verzamelde informatie via de Site openbaar:

aan onze gelieerde bedrijven voor doeleinden beschreven in dit privacybeleid. Een lijst van onze gelieerde bedrijven is hier verkrijgbaar (klik op de koppeling voor Form 10-K, Exhibit 21, onder ‘SEC Filings’). LifeScan, Inc. is de partij die verantwoordelijk is voor het beheer van de gezamenlijk gebruikte persoonlijke informatie;

aan onze externe partners met wie wij gezamenlijke co-promoties en co-marketing aanbieden;

aan onze externe serviceproviders die diensten leveren zoals websitehosting en -beheer, hosting van mobiele apps, gegevensanalyse, betalingsverwerking, orderverwerking, bieden van infrastructuur, IT-diensten, klantenservice, levering van e-mail en direct mail, creditcardverwerking, auditdiensten en andere diensten, om hen in staat te stellen diensten te leveren; en

aan een derde in het geval van reorganisatie, fusie, verkoop, samenwerkingsverbanden, toekenning, overdracht of andere verwerking van een deel of al onze zaken, middelen of aandelen (inclusief in verband met faillissementen of vergelijkbare procedures).

Daarnaast gebruiken we de verzamelde informatie en maken we deze via de Site openbaar voor zover wij dat nodig of geschikt achten: (a) voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, inclusief wetten buiten het land waar u woont; (b) om te voldoen aan wettelijke procedures; (c) om te voldoen aan verzoeken van openbare en overheidsinstanties, inclusief openbare en overheidsinstanties buiten het land waar u woont; (d) om onze algemene voorwaarden af te dwingen; (e) om onze activiteiten of die van onze gelieerde bedrijven te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van onze gelieerde bedrijven, u of anderen te beschermen; en (g) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of de schade die we mogelijk oplopen, te beperken. We kunnen ook, met uw instemming, de via de Site verzamelde informatie op andere manieren gebruiken en openbaar maken.

We gebruiken en publiceren ook informatie die wij passief hebben verzameld zoals hierboven beschreven onder ‘Passief verzamelen en gebruiken van informatie’ en voor andere doeleinden, behalve waar wij volgens de geldende wet anderszins verplicht zijn (bijvoorbeeld als wij dergelijke informatie dienen te behandelen als zijnde persoonlijke informatie). Daarnaast kunnen we informatie die niet persoonlijk identificeerbaar is gebruiken en openbaar maken voor elk willekeurig doel. Als we informatie die niet persoonlijk identificeerbaar is, combineren met informatie die dat wel is (zoals het combineren van uw naam met uw geografische locatie), zullen wij de gecombineerde informatie behandelen als persoonlijke informatie zolang deze gecombineerd is.

WEBSITES EN DIENSTEN VAN DERDEN

Dit privacybeleid gaat niet over en wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy, informatie en andere praktijken van derden, inclusief derden die een site of webproperty exploiteren (inclusief, zonder beperking, alle toepassingen) die beschikbaar is via deze Site of waarnaar deze Site een koppeling bevat. De beschikbaarheid van of het plaatsen van een koppeling naar een dergelijke site of property op de Site impliceert geen goedkeuring door ons of onze gelieerde bedrijven.

BEVEILIGING

We maken gebruik van redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om de persoonlijke informatie die wij in ons bezit hebben, te beschermen. Helaas is geen enkele gegevensoverdracht over het internet of enig gegevensopslagsysteem gegarandeerd 100% veilig. Als u redenen hebt te vermoeden dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de beveiliging van één van uw accounts bij ons is geschaad), neem dan onmiddellijk contact met ons op over dit probleem volgens de paragraaf ‘Contact met ons opnemen’ hieronder.

KEUZES EN TOEGANG

Uw keuzes met betrekking tot ons gebruik en onze openbaarmaking van uw persoonlijke informatie

Wij bieden u keuzes met betrekking tot ons gebruik en onze openbaarmaking van uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden. U kunt ervoor kiezen het volgende uit te schakelen:

Ontvangen van onze marketingcommunicatie: Als u niet langer marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen, kunt u zich afmelden voor toekomstige communicaties door contact met ons op te nemen via de klantenservice in de Verenigde Staten: 877-937-7867. Bovendien kunt u ervoor kiezen geen marketinge-mails meer van ons te ontvangen door de instructies voor het opzeggen te volgen die in dergelijke berichten zijn opgenomen.

Het delen door ons van uw persoonlijke informatie met gelieerde bedrijven en externe partners: Als u wilt dat wij uw persoonlijke informatie niet meer delen met onze gelieerde bedrijven en/of externe partners voor hun marketingdoeleinden, kunt u ons dat laten weten door contact op te nemen via de klantenservice in de Verenigde Staten: 877-937-7867.

We proberen zo snel mogelijk aan uw verzoek(en) te voldoen. We wijzen u erop dat als u zich afmeldt zoals hierboven beschreven, wij niet in staat zijn om uw persoonlijke informatie te verwijderen uit de databases van onze gelieerde bedrijven waarmee wij reeds uw persoonlijke informatie hebben gedeeld (d.w.z. vanaf de datum dat wij uw verzoek tot afmelden verwerken). Weet wel dat als u ervoor kiest geen marketinggerelateerde berichten meer van ons te ontvangen, wij u nog wel belangrijke transactionele en administratieve berichten kunnen sturen waarvoor u zich niet kunt afmelden.

Hoe u uw persoonlijke informatie kunt inzien, wijzigen of verwijderen

Als u de persoonlijke informatie die u via de Site hebt verstrekt, wilt inzien, corrigeren, bijwerken of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via de klantenservice in de Verenigde Staten: 877-937-7867. We proberen zo snel mogelijk aan uw verzoek te voldoen. U kunt indien van toepassing ook naar de Site gaan om uw online profiel bij te werken.

BEWAARPERIODE

We bewaren uw persoonlijke informatie zolang dit nodig is voor de in dit privacybeleid omschreven doeleinden, tenzij een langere bewaarperiode door de wet wordt opgelegd of toegelaten of om anderszins aan een wettelijke verplichting te voldoen.

GEBRUIK VAN DE SITE DOOR MINDERJARIGEN

De Site is niet gericht op personen jonger dan 13 jaar en wij vragen deze personen om geen persoonlijke informatie via deze Site te verstrekken.

GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERDRACHT

Uw persoonlijke informatie kan in elk willekeurig land waar we vestigingen of serviceproviders hebben, worden opgeslagen en verwerkt. Door onze Site te gebruiken of door ons toestemming te geven (waar wettelijk verplicht), gaat u akkoord met de overdracht van informatie naar andere landen dan dat waar u woonachtig bent, inclusief de Verenigde Staten, waar andere gegevensbeschermingswetten kunnen gelden dan die in uw eigen land.

GEVOELIGE INFORMATIE

Tenzij wij dit specifiek verzoeken of verlangen, vragen wij u ons geen gevoelige persoonlijke informatie te sturen of aan ons openbaar te maken (bijv. informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke meningen, goedsdienst of andere overtuigingen, gezondheid, criminele achtergrond of lidmaatschap van een vakbond) op of via de Site of anderszins. In gevallen waarin we u vragen ons gevoelige informatie te verstrekken, doen wij dit met uw uitdrukkelijke toestemming.

BUPDATES VAN DIT PRIVACYBELEID

Wij kunnen dit privacybeleid wijzigen. De ‘Laatst bijgewerkt’ datum bovenaan deze pagina geeft aan wanneer dit beleid voor het laatst is gewijzigd. Wijzigingen in dit privacybeleid treden in werking wanneer wij het herziene privacybeleid op de Site zetten. Uw gebruik van de Site na deze wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met het herziene privacybeleid.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Neem voor vragen over dit privacybeleid contact met ons op via Privacy-Animas@its.jnj.com of het volgende adres:

Animas Corporation
Attention: Office of Privacy
965 Chesterbrook Blvd.
Wayne, PA 19087 Verenigde Staten